Serc

Belastingen en betalen Bunschoten Spakenburg

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen

Alle informatie over:

* Onroerende zaak belasting (OZB)

* WOZ beschikkingen

* Roerende zaak belasting

* Rioolheffing

* Reinigingsrecht 

* Hondenbelasting.

 

Hiernaast een voorlichtingsfilm m.b.t. de lokale belastingen van de Gemeente Bunschoten Spakenburg.